مهندسی شبکه

 مهندسی شبکه با بیانی ساده
1.     Entry
2.     Associate
3.     Professional
4.     Expert
5.     Architect

 و به هشت گرایش مختلف:

1.     Routing & Switching
2.     Design
3.     Network Security
4.     Service Provider
5.     Service Provider Operations
6.     Storage Networking
7.     Voice

سطح Entry:
سطح Entry با مدرک CCENT ابتدایی بوده و در ایران دوره ای با این عنوان برگزار نمی شود در عوض مدرک +Network به عنوان پیش نیاز مهندسی شبکه و مایکروسافت در ایران مورد توجه قرار داشته و معمولا اولین دوره ای است که متخصصان شبکه آن را می گذرانند!
البته CCENT معادل +Network نبوده و سطح بالاتری دارد، CCENT را می توان نیمی از راه مدرک CCNA دانست، کسی که CCNA دارد، به CCENT هم مسلط است!
معمولا مدارک سطح Associate نظیر CCNA و CCDA را معادل کارشناسی شبکه ، مدارک سطح Professional نظیر CCNP,CCSP و CCDP را معادل کارشناسی ارشد شبکه و مدارک سطح Expert نظیر CCDE و CCIE با گرایش های مختلف را معادل دکترای شبکه می دانند.

در بین ۸ گرایش ذکر شده، Routing & Switching مانند پایه ای برای سایر گرایش ها محسوب شده و در کشورهای مختلف دنیا همچون ایران پرطرفدارترین گرایش محسوب می شود!
در حال حاضر در ایران به گرایش هایی چون Voice, Security و Wireless نیز بها داده شده و دوره هایی برای این سه گرایش در آموزشگاههای مختلف برگزار می شود، البته مطمئن باشید در صورت انتخاب هر کدام از گرایش های در صورت عبور از سطح Professional امنیت شغلی کافی را خواهید داشت!